Utrata pracy

Doradca Personalny Maj 18, 2018 Brak komentarzy

Utrata pracy

Utrata pracy , czyli krótko o tym, że zwolnienia nie zawsze są początkiem problemów, a okazją do lepszego jutra. To, co może wydawać się być porażką zy początkiem złego, często bywa początkiem dobrego. I tak też może być z utratą pracy. Zmiana otoczenia i firmy może pozytywnie odbyić się nie tylko na portfelu, ale i naszym samopoczuciu.

W życiu zawodowym pracownicy stykają się nie tylko z wdrażaniem w nową pracę, jej zmianą i poszukiwaniem nowej, ale także z przykrymi przypadkami, jakimi są zwolnienia.

Na decyzje związane z redukcją zatrudnienia ma wpływ kilka czynników: restrukturyzacja firmy, likwidacja zakładu pracy, przegrane przetargi czy też niewywiązywanie się pracownika z obowiązków. Jednak zarówno dla osoby, która zwalnia jak i zwalnianego, jest to trudny moment. Rozmowa, w której szef musi poinformować podwładnego o wypowiedzeniu umowy bywa dla niego bardzo stresująca, zaś dla samego zwalnianego jest szokiem. Bywa odbierana też jako upokorzenie.

W takich sytuacjach ważne jest to, w jaki w sposób każda ze stron podejdzie do tego procesu. Przełożony powinien stworzyć dla zwalnianej osoby, takie warunki, aby nie czuła się ona zlekceważona. Podczas poinformowania go o utracie pracy, należy podać powód oraz odpowiednio dobrać słowa i zamiast o zwolnieniu powiedzieć o wypowiedzeniu umowy.

Jednak najbardziej ta decyzja dotyka zwalnianych. Na szczególne jej przeżywanie narażeni są głównie pracoholicy i osoby oddane swej pracy z racji swego zamiłowania do niej. Także ci, dla których była ona dochodowa. Ważne, aby w takich przypadkach zauważyć możliwość do zmian w dalszym życiu i otwarcie się na nowe możliwości. Dlatego też, istotne jest to, jak podejdzie się do nowej sytuacji. Podczas rozmowy z szefem, który komunikuje o wypowiedzeniu umowy, warto zachować klasę i nie palić za sobą mostów. Ma to odzwierciedlenie w wyrzucaniu z siebie zatajanych żali i pretensji, jak też „szczere” zdanie o byłym już przełożonym. Wrażenie, które pozostawi się po sobie, może mieć wpływ na dalszej ścieżce zawodowej. Jeśli przystępuje się do poszukiwania pracy, trzeba uaktualnić CV i wykorzystać dotychczasowe kontakty. Czas poszukiwań pracy można poświęcić na odpoczynek oraz dla rodziny. Wiele osób stawia także na rozwój zainteresowań związanych z zawodową branżą.

Współczesny rynek pracy jest na tyle elastyczny, iż osoby z doświadczeniem mają dużą szansę na znalezienie nowego zatrudnienia, a utrata dotychczasowego może być początkiem lepszych zmian. Także nie zawsze jest to powód do załamania.